Aquest relat  parla  de la bellesa  que desprèn la natura, quan la mires.