GALERIA

FOTOGRAFIA DE MODA 

Retrats  / FEMINISMES 

"Mostrar detalls dels gestos socials, els més dúctils, els més pràctics, el més lliures"
Situar les dones en el context històric 

Col.laboracions

Noves tendències socials.