EDITORIALS/ FOTOGRAFIA DE MODA 

Els retrats en fotografia de moda, forma'n part, de l'època més artística de la meva obra i situa a les dones, en el context històric on viu.
Mostren detalls efímers dels gestos socials, i reivindiquen el feminisme.


Col.laboracions

Noves tendències socials.